Leefgebiedenmatrix

De Leefgebieden Matrix is door Kameleon Trainingen ontwikkeld als hulpmiddel voor de begeleiding en activering van allochtone cliënten:

Leefgebieden Matrix

Heeft u vragen?

Contact